Behandlingar

DIVERSE OLIKA BEHANDLINGAR


Vi erbjuder ett urval olika behandlingsmetoder för att behandla de vanligaste förekommande åkommorna. Främst erbjuder vi NBE Massage som är en djupverkande behandling av stela och spända muskler. Ofta kombineras denna massage med klassisk manuell lymfmassage för att nå optimalt resultat. Lymfmassage är en effektiv metod för att nå goda resultat vid svullnader i armar och ben eller trötthetssymptom. Behandlingen passar ALLA, men speciellt personer med någon typ av mindre svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymptom. Klienten brukar uppleva sig “lätt i kroppen” efter massagen.

NBE MASSAGE


-Ett genombrott i kampen mot stela och spända muskler!


NBE står för Nannic Body Energy och är ett professionellt koncept för effektivare massagebehandlingar.Koncept består av högteknologisk apparatur, specialanpassade massagekrämer och ett brett sortiment av produkter för hemmabruk. NBE massage är ett utmärkt verktyg till traditionella behandlingar eftersom kombinationen av apparaturen tillsammans med manuell massage gör att du kommer djupare ner i vävnaden och lättare kan släppa på eventuella spänningar.


Med hjälp av en ljummen applikator och specialutvecklade massagekrämer masseras området så att det mjukas upp.  Sedan arbetas det växelvis med NBE apparaturen och manuell massage. Lymfsystemet främjas och eventuella inflammationer minskas.


Ref: Nannic Sverige http://www.nannic.se

Lymfmassage stimulerar lymfsystemet att föra ut överskottsvätska och slaggprodukter på ett effektivt sätt ur kroppen. Lymfmassagen består av strykningar, djupandning och lätta tryck i lymfflödets riktning och ibland något djupare grepp för att lösa upp stopp och fibroser. Behandlingen blir därför en blandning av strykningar i lymfflödets riktning, muskelmassage, andning och tryck. Detta är en mycket lugnande behandling eftersom lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad! Lymfsystemet stimuleras att arbeta bättre utan att öka blodcirkulationen.


LYMFMASSAGE MOTVERKAR CANCER


Lymfsystemet avlägsnar cancerceller som normalt kan ambulera runt i kroppen. Lymfknutorna innehåller vita blodkroppar och makrofager. När lymfvätskan rinner genom lymfknutorna (kallas även lymfkörtlar) granskas misstänkta främmande ämnen eller celler som kroppen inte känner igen som vanliga celler (såsom exempelvis cancerceller). När de identifierats, stoppas de, lagras eller förstörs.


Om lymfknutorna blockeras och lymfdränage inte fungerar effektivt kan de inte heller avlägsna eventuella cancerceller varpå risken ökar för att dessa så småningom kan bilda en tumör.


Ref: Kerstin Unger-Salén, som driver hälsocentret Cas Bernats

SKYDDAR MOT INFEKTIONER


Lymfsystemet är viktigt för att kroppen ska kunna försvara sig mot infektioner av olika slag. Systemet består dels av så kallade lymfatiska organ vilka bildar speciella celler som deltar i försvaret mot infektioner, dels av ett nätverk av lymfkärl som transporterar en vätska som kallas lymfa.


Lymfan består av överskottsvätska som finns mellan cellerna, och som pressats ut i början av blodomloppets kapillärer. En del av vätskan sugs upp igen av kapillärerna, och en del sugs upp av lymfkärlen och bildar lymfan. Lymfan innehåller också proteiner och vita blodkroppar. Under ett dygn bildas 2–4 liter lymfa.

Lymfsystemets viktigaste uppgifter är att bl.a. bekämpa infektioner, avlägsna gamla, skadade eller främmande celler, till exempel gamla röda blodkroppar eller tumörceller


Ref: 1177 Vårdguiden


För mer information om Lymfsystemet så föreslår vi att ni tittar in på denna informativa sida: www.lymfsystemet.se


BINDVÄVSMASSAGE


Bindvävsmassagen är en vetenskapligt beprövad massageform som utvecklades vid Universitetssjukhuset i Freiburg på 1930-talet av läkare och sjukgymnaster.


Vid idrottsskador och efter operationer bildas ärrvävnad. Ärrvävnaden ger ofta upphov till smärta, cirkulationsnedsättning och rörelsehinder. Detta kan upplevas som att “kostymen är för trång”. Det spänner och “drar” i vävnaden när man rör sig. Även långvarig fysisk ansträngning, psykiska eller fysiska smärttillstånd samt cirkulationsrubbningar skapar förändringar i bindväven. Vid dessa och andra liknande symptom är bindvävsmassage en beprövad metod som påverkar både nervsystemet och blodcirkulationen på ett kraftfullt sätt.


Exempel på tillstånd där man framgångsrikt behandlar med bindvävsmassage:


Senfästesinflammationer

Ledproblem

Fibromyalgi

Idrottsskador

Ärrbildningar efter operationer eller skador/brännskador

Kramptillstånd

Cirkulationsproblem