Hem

VÄLBEFINNANDE BEHANDLINGAR FÖR KROPP OCH SJÄL!


ECO Massage och Hälsa erbjuder behandlingar enligt de senaste rönen kring lymf och bindvävsmassage och dess starka påverkan på hälsa och välbefinnande.


VAD ÄR LYMFAN OCH VARFÖR ÄR DEN SÅ VITAL FÖR VÅR HÄLSA?


Ditt lymfatiska system är avgörande för att hålla kroppen hälsosam. Den ser till att vävnadsvätska blir fri från sjukdomsframkallande och giftiga ämnen som kan leda till kronisk förgiftning. Lymfsystemet är kroppens sophämtnings- och reningsverk. Lymfvätskan cirkulerar genom hela kroppen och fångar upp bakterier, virus, avfallsprodukter från cellernas ämnesomsättning, upplösta proteiner och ev. cancerceller (vilka uppstår som en naturlig del av cellernas regenerering).


BINDVÄVSMASSAGE


Bindvävsmassage är en rehabiliterande massagemetod som används vid många olika tillstånd/sjukdomar. Bindvävsmassage kan användas som Idrottsmassage, Cirkulationsmassage, Nervmassage och Ledmassage. Kroppsläsning är ett viktigt instrument vid bindvävsmassage likväl som patientens sjukdomshistoria – varje behandlingsupplägg är unikt och personligt. Bindvävsmassage får aldrig upplevas smärtsamt, då är den fel utförd. Inom bindvävsmassagen börjar man arbeta centralt – nära nervernas utträde från ryggraden, för att påverka det arteriella blodflödet och därefter arbeta utåt/ nedåt/ uppåt.